Directiewijziging Evolve Mobile

Vanaf 10 augustus jongstleden heeft Evolve Groep een directiewijziging doorgevoerd binnen Evolve Mobile. In goed overleg heeft Patrick de Vries besloten Evolve te verlaten en zijn activiteiten en belang over te dragen aan de overige twee partners Sander van den...