De stand van zaken rond WiFi en WiFi marketing onder evenementenlocaties.

De stand van zaken rond WiFi en WiFi marketing onder evenementenlocaties.

 

De beschikbaarheid van gratis WiFi is voor consumenten steeds belangrijker geworden, zij willen altijd en overal toegang tot internet hebben om zo contact te onderhouden en informatie te kunnen zoeken met hun laptop, tablet of smartphone. Deze trend heeft zich de laatste jaren steeds verder voortgezet waardoor evenementenlocaties zoals musea, amusementsparken, conferentiecentra en hotels zich genoodzaakt zien te investeren in een WiFi netwerk voor bezoekers dat stabiel, snel en eenvoudig te gebruiken is.

Maar wil dit zeggen dat bezoekers tevreden kunnen zijn met wat er op dit moment voor handen is? En wat hebben evenementenlocaties eigenlijk aan de aanschaf van een WiFi netwerk? Dit zijn vragen die wij vanuit Evolve Mobile stelden en onderzochten. Een samenvatting van dit onderzoek is terug te vinden in dit artikel, inclusief een verwijzing naar onze nieuwste whitepaper die we naar aanleiding hiervan hebben uitgebracht.

WiFi en WiFi marketing bij evenementenlocaties

Evenementenlocaties erkennen inmiddels het belang van WiFi voor hun gasten maar slagen er nog lang niet altijd in om dit ook goed te implementeren. Veel WiFi netwerken zijn niet gebruiksvriendelijk doordat je eerst op zoek moet naar een wachtwoord. Anderen zijn weer onveilig doordat er geen enkele vorm van beveiliging wordt gebruikt. Ook de snelheid en dekking van de meeste WiFi netwerken laat te wensen over.

Je vraagt je misschien af hoe het komt dat nog altijd het grootste deel geen degelijk WiFi netwerk heeft? Dit komt voornamelijk doordat het voor veel evenementenlocaties een te grote investering is en ze zich niet bewust zijn van de meerwaarde van WiFi voor hun eigen organisatie. Zij zien het aanbieden van (gratis) WiFi vooral nog als een service richting hun bezoekers.

Wij van Evolve Mobile kennen de kracht en mogelijkheden van WiFi en waren benieuwd naar de situatie in de evenementensector. We hebben daarom Koen van der Stam gevraagd om onderzoek te doen naar de stand van zaken omtrent WiFi en WiFi marketing. WiFi marketingoplossingen geven bedrijven namelijk de mogelijkheid het WiFi netwerk in te zetten als communicatiekanaal en zijn zo dus erg interessant voor locaties zelf.

Aan het onderzoek hebben 100 evenementenlocaties deelgenomen door het invullen van een online vragenlijst. Met deze vragen wilden we ontdekken hoe bekend WiFi marketing is, en op welke manier deze locaties WiFi aanbieden aan hun bezoekers. De onderzoeksresultaten zijn daarnaast als input gebruikt voor een whitepaper over WiFi marketing. In deze whitepaper wordt uitgelegd wat WiFi marketing inhoud, hoe het werkt en wat de toepassingsmogelijkheden zijn. Daarnaast gaan we dus dieper in op de actuele stand van zaken in de sector.

 

WiFi bij evenementenlocaties

Van de onderzochte locaties had 90% een WiFi netwerk dat toegankelijk is voor bezoekers. De 10 evenementenlocaties die geen WiFi aanbieden gaven voornamelijk als reden dat het te duur was of ze het onnodig vonden. We zien dus dat de meeste organisaties het belang van een gratis WiFi erkennen, en dat er op de meeste locaties WiFi aanwezig is.

Wel valt er valt nog wel veel te verbeteren als het aankomt op dekking en snelheid. Zo gaven 24 respondenten aan dat de snelheid een issue is en werd er 39 keer aangegeven dat bereik en dekking verbeterd mogen worden. Ook hierbij geld dat de kosten een belangrijke reden zijn om niet te investeren in een beter WiFi netwerk.

Deel evenementenlocaties die geen WiFi aanbieden met hierbij de reden.

Deel evenementenlocaties die geen WiFi aanbieden met hierbij de reden.

 

WiFi marketing bij evenementenlocaties

Gelukkig heeft WiFi veel meer mogelijkheden dan alleen het verschaffen van toegang tot het internet. WiFi kan namelijk ook worden ingezet als communicatiekanaal. Bij WiFi marketing wordt het persoonlijke mobiele scherm (smartphone, tablet, laptop) gebruikt om te communiceren met bezoekers. Hierdoor kan je heel gericht berichten sturen en is de kans groter dat de lezer er iets mee doet. Juist evenementlocaties kunnen hier veel voordeel mee behalen omdat ze te maken hebben met bezoekers die voor een langere tijd op dezelfde locatie verblijven. De kans is daardoor groot dat bezoekers verbinding maken met WiFi zodat ze gebruik kunnen maken van een snelle internetverbinding en geen gebruik hoeven te maken van de kostbare mobiele databundel.

Het is belangrijk dat een WiFi netwerk voor bezoekers gebruiksvriendelijk en veilig te gebruiken is. Uit ons onderzoek komt naar voren dat dit bij de meerderheid nog niet het geval is. Zo kwamen we erachter dat het grootste deel (46%) nog altijd gebruik maakt van een wachtwoord en dat er ook nog steeds locaties zijn die gebruik maken van een open verbinding (14%). Gelukkig zien we dat steeds meer bedrijven kiezen voor de veiligere en gebruiksvriendelijkere manier waarbij de gebruiker na het verbinden direct wordt doorgestuurd naar een welkomstpagina. Op deze pagina kunnen bezoekers de algemene voorwaarden accepteren en kan de aanbieder van WiFi vragen om enkele persoonlijke gegevens. Op deze manier neemt de gebruiksvriendelijkheid toe doordat er niet langer een wachtwoord hoeft te worden ingevuld en kunnen hackers niet meer zomaar een WiFi toegangspunt kopiëren waardoor de veiligheid van uw bezoekers wordt gewaarborgd.

Manieren waarop gebruikers verbinding maken met WiFi.

Manieren waarop gebruikers verbinding maken met WiFi.

 

Whitepaper WiFi & WiFi Marketing

Bent u na het lezen van dit artikel op zoek naar meer informatie? Evolve Mobile stelt een gratis kopie van onze uitgebreide whitepaper ter beschikking voor geïnteresseerden. Hierin kunt u meer lezen over de achtergronden en mogelijkheden en bekijken waar de kansen en voordelen liggen voor uw organisatie. U kunt de gratis whitepaper aanvragen door ons te mailen of telefonisch te contacteren op 040-3041365.

Onder de respondenten van het onderzoek verloot Evolve Mobile ook een aantal prijzen. De mensen die hebben deelgenomen aan de vragenlijst maken hierop kans. Uit de lijst respondenten zullen we binnenkort 10 winnaars selecteren die persoonlijk door ons worden benaderd.